[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนโพนพิทยาคม โรงเรียนดีใกล้บ้าน Ver 2008

  
นายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์
 นายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน


        

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลด้านบุคลากร
 ข้อมูลด้านนักเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานบอร์ดสนทนา
พิกัดดาวเทียม แผนผัง
สมัครสมาชิก(ทำเนียบรุ่น)
ทำเนียบรุ่นออนไลน์
ตรวจสอบผลการเรียน
ติดต่อสอบถาม
สมุดเยี่ยม
               เว็ปไซต์กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


            ทำเนียบรุ่นออนไลน์


            บริการออนไลน์

            เว็ปไซต์คุณครู


ผอ.ปีใหม่ ประจักษ์วงศ์
รอง วัชระ บุรีมาต

        กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูบุสดี ขันมะจันทร์
ครูจิณพัชร์ โคนสักขวา


       กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูบัญชา ชินโณ
ครูรุ่งสว่าง จันทร์วีระกุล
ครูมัณฑณา นามวิชิต
ครูอนุชา แก้วปัญญา
ครูจริยา มุลเมืองแสน


     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูนวรัตน์ พรหมจักร
ครูยุทธณา อาจหาญ
ครูพุทธชาติ พลวิเศษ
ครูวีระวรรณ จุดโต

กลุ่มสาระสุขศึกษา
ครูนวพร ชำนาญเวช

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ครูสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม
ครูปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา

กลุ่มสาระศิลปศึกษา
ครูจักรกฤช จันทรวีระกุล

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ครูสุนันทา บุตะลา
ครูสะคราญนิตย์ นามละคร
ครูลำไพ โชคศรี
ครูบุญทอม งิ้วก่าน
ครูสิริรัตน์ นุชนาคา

กลุ่มสาภาษาต่างประเทศ
ครูมะลิวัลย์ ภูผิวเงิน
ครูอุ่น อุปติ
ครูกนกกร สุวรรณไตรย์
ครูนุชนาถ นะคะจัด
 

 
                                          

                                      

 


  

 
21 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
ณ เมืองทองธานี เข้าชม 634 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพม.23ประชุมปฏิรูปการศึกษาสัญจรสู่ครูสหวิทยาเขตปัญจวิทย์
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เข้าชม 611 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอโพนนาแก้วปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม สพม.เขต 23
เมื่อเร็วๆนี้ นายราเชน ตันประพัฒน์ นายอำเภอโพนนาแก้ว เข้าชม 651 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโพนพิทยาคม จัดกิจกรรมประเมินนักเรียน เข้าชม 665 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี 2557
กิจกรรมเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี 2557 ณ โพนพิทยาคม เข้าชม 768 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ เข้าชม 612 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ โพนพิทยาคม
โรงเรียนโพนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เข้าชม 497 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู โพนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโพนพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู เข้าชม 575 ครั้ง
2 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายคณิน ภูผิวเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โพนพิทยาคม เข้าชม 1153 ครั้ง
2 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มกราคม 2557 ครบรอบ 34 ปี โพนพิทยาคม
โรงเรียนโพนพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบัญครบรอบ 34 ปี โรงเรียนโพนพิทยาคม เข้าชม 938 ครั้ง
2 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมหาธีรราชเจ้า ณ โพนพิทยาคม
โพนพิทยาคม จัดกิจกรรม วันมหาธีรราชเจ้า เข้าชม 1088 ครั้ง
2 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโพนพิทยาคม ศึกษาดูงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนศรีบัวบาน จ.นครพนม
คณะครูโพนพิทยาคม ได้ศึกษาดูงาน เข้าชม 1153 ครั้ง
 
 
:::ข่าวกลุ่มบริหารงานวิชาการ
:::ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
::::ผลงานครู และ นักเรียน 

 

 

 
โพนพิทยาคมเข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม คณะครูและนักเรียน ไปเยี่ยมชมการจัดแสดง และร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย เข้าชม 3002 ครั้ง
โพนพิทยาคม เลี้ยงรับส่งครูย้าย ปี2555
โพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงรับส่งครู ย้ายเข้าย้ายออกจำนวน 4 ราย เข้าชม 1738 ครั้ง
ศึกษาดูงานภาคตะวันออกระหว่างปิดภาคเรียน
คณะครูโรงเรียนโพนพิทยาคมศึกษาดูงานภาคตะวันออก เข้าชม 2625 ครั้ง
โพนพิทยาคม ร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551
เปิดโลกวิชาการ ... หนองหารหลวง การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีประธานในพิธีเปิดคือ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี เข้าชม 2046 ครั้ง
โพนพิทยาคมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
28 - 29 ธันวาคม 2552 โรงเรียนของเราได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โพนพิทย์เกมส์ เข้าชม 2915 ครั้ง
โพนพิทยาคมจัดกิจกรรม เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
31 สิงหาคม 2555 โพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เข้าชม 2643 ครั้ง

 

15 / ธ.ค. / 2554 เข้าชม: 2989 ครั้ง
เก็บตก ภาพกิจกรรมกีฬาภายใน 54
เชิญชมภาพกิจกรรม ได้แล้วครับ
23 / ธ.ค. / 2553 เข้าชม: 5513 ครั้ง
กิจกรรม ดีดี หน้าเสาธง
กับการเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธง รวมภาพน่ารัก ๆ
9 / ก.ค. / 2553 เข้าชม: 4992 ครั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลัง เข้าแถว ณ โพนพิทยาคม
กรกฎาคม 2553 ชมภาพต่าง ๆ ได้แล้วจ้า
5 / มี.ค. / 2553 เข้าชม: 5638 ครั้ง
ภาพน่ารัก น่ารัก ปัจฉิม ปีการศึกษา 2552
ใครเป็นใครบ้าง มาโหวต กันหน่อย
10 / ม.ค. / 2553 เข้าชม: 6590 ครั้ง
ควันหลงกีฬาสีโพนพิทยาคม
ใครเป็นใครบ้างมาชมกัน
26 / พ.ย. / 2552 เข้าชม: 6330 ครั้ง
เก็บตกภาพกีฬาโพนสามัคคีเกมส์ 52
ตามคำเรียกร้อง


 • ห้องนั่งเล่น
 • 1  
 • บอร์ดฝ่ายกิจการนักเรียน
 • 0  
 • บอร์ดงานบุคลากร
 • 0  
 • บอร์ดฝ่ายบริหารทั่วไป
 • 0  
 • บอร์ดฝ่ายวิชาการ
 • 2  
 • บอร์ดศิษย์ปัจจุบัน
 • 0  
 • บอร์ดศิษย์เก่า
 • 1  
 • บอร์ดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
 • 0  

  5คณะยอดฮิตของเด็กวิทย์ ม.ปลาย   webmaster [ อ่าน 5,898 / ตอบ 0 ]  
  ศิษย์รุ่นที่28   รุ่นที่28 [ อ่าน 3,335 / ตอบ 19 ]  
  การดื่มน้ำเมื่อ ท้องว่าง ได้ประโยชน์อย่างที่คุณคิดไม่ถึง   ครูยุทธ [ อ่าน 3,117 / ตอบ 0 ]  
  เทคนิคการจำให้แม่น   webmaster [ อ่าน 8,745 / ตอบ 1 ]    zzzzzz
  Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Member     Contact us     Admin

  โรงเรียนโพนพิทยาคม ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230 โทรศัพท์ และ โทรสาร 042-170-446
  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23

  : :www.ptk.ac.th :: อีเมลล์ phonpith@hotmail.com

  Webmaster นายยุทธณา   อาจหาญ