37 ปี โพนพิทยาคม

โพนพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 37 ปี โรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายนวพลช์ นามวงศ์ นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน สส.กาญจนา ใยวังหน้า พร้อมคณะครูนักเรียน และผู้ปกครองร่วมในพิธีในครั้งนี้ 14 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโพนพิทยาคม
37 ปีโพนพิทยาคม 1 37 ปีโพนพิทยาคม

37 ปีโพนพิทยาคม 137 ปีโพนพิทยาคม2 37 ปีโพนพิทยาคม3 37 ปีโพนพิทยาคม4

ชมภาพเพิ่มเติม>>>>>>
 

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ