พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง ได้มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมีคณะนักเรียนทำพานไหว้ครู มาคารวะบูชาพระคุณครู ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม ในพิธียังมีการมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ผ่านการอบรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ด้วย
ไหว้ครูโพนพิท591
ไหว้ครูโพนพิท592
ไหว้ครูโพนพิท593
ไหว้ครูโพนพิท594
ไหว้ครูโพนพิท595
ไหว้ครูโพนพิท596
ไหว้ครูโพนพิท597
ไหว้ครูโพนพิท598
ไหว้ครูโพนพิท599
ไหว้ครูโพนพิท5910
ไหว้ครูโพนพิท5911
ไหว้ครูโพนพิท5912
ไหว้ครูโพนพิท5913
ไหว้ครูโพนพิท5914
ไหว้ครูโพนพิท5915
ไหว้ครูโพนพิท5916
ไหว้ครูโพนพิท5917
ไหว้ครูโพนพิท5918
 

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ