ปพ.1 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2559 แสดงเกรดทุกชั้น ทุกเทอม

มาแล้วครับ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูยุทธณา  อาจหาญ ได้นำระบบแสดงผลการเรียน ออนไลน์ ในรูปแบบ ปพ.1
ออนไลน์ มาให้นักเรียนได้ติดตามว่า
ผลการสอบแก้ตัว ผลการเรียน ภาคเรียนใด
+ยังไมไ่ด้รับการแก้ไข ให้รีบดำเนินการ เริ่มต้นเข้าสู่ระบบ กันเลยครับ

 

1. เข้าสู่เว็ปไซต์ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์     ที่นี่   gg.gg/pp1ppk
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้   ในที่นี้คือ หมายเลขประจำตัวนักเรียน ในใบรายชื่อ  เช่น 04555 
    ย้ำต้องพิมพ์เลข 0 ตามด้วยตัวเลข ไม่มีเว้นวรรค
3. พิมพ์ รหัสผ่าน ในที่นี้คือ วัน/เดือน/พ.ศ.เกิด  ของนักเรียนเอง    เช่น    01/05/2543   รูปแบบนี้นะครับ

 

gpa59

จากนั้น คลิ๊กปุ่ม ปพ.1  เพื่อดู ปพ.1 แสดงผลการเรียนทุกชั้น ทุกวิชา   หากนักเรียนอยากปรินท์วิชาที่ติด 0 ติด ร คลิ๊ก ใบสอบแก้ตัว ต่อเครื่องปรินท์ ปรินท์
                                                                                  ไปดำเนินการขอสอบแก้ตัวได้ครับ
                                                             หากเข้าระบบไมไ่ด้ แจ้งครูยุทธณา   อาจหาญ   Line ID    krumaster 

Check Also

ประวัติโรงเรียนโพนพิทยาคม

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ