แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  คุณครู ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร word แก้ไข แล้วนำส่ง ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อ สรุปรวบรวม รับการนิเทศติดตาม จาก สพม 23 ต่อไปครับ

ส่งวิชาการ ทุกวันศุกร์

arrow-download-icon

บันทึก AAR

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ