ตารางเรียน นักเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 แยกรายห้อง ดาวน์โหลดได้เลย

ตารางสอนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559   ไฟล์ pdf   ตารางเรียนนักเรียน-ภาคเรียนที่-1.59  ดาวน์โหลดที่นี่ winkblush

ขอขอบคุณ คุณครูมัณฑณา   อินธิแสง  งานหลักสูตรและการสอน  (จัดตารางสอน)
ขอขอบคุณ ครูพนัสดา   มาตราช          งานทะเบียน                   (ดำเนินการจัดทำไฟล์ฐานข้อมูล)

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ