กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559  เพื่อให้นักเรียนได้รับความสุข จากกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ จัด ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม

คริสมาสต์โพนพิทยาคม581 คริสมาสต์โพนพิทยาคม582 คริสมาสต์โพนพิทยาคม583 คริสมาสต์โพนพิทยาคม585 คริสมาสต์โพนพิทยาคม586 คริสมาสต์โพนพิทยาคม587 คริสมาสต์โพนพิทยาคม588 คริสมาสต์โพนพิทยาคม589 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5811 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5812 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5813 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5814 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5815 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5816 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5817 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5818 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5819 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5820 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5821 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5822 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5823 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5824 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5825 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5826 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5827 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5829 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5831 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5832 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5833 คริสมาสต์โพนพิทยาคม5836

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ