กลุ่มบริหารงานวิชาการ

    
tc303

  นายยุทธณา   อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
          งานวัดผล

tc204

    

  นายอนุชา   แก้วปัญญา 
รองหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
       งานทะเบียน

                    tc203                                                                                                               

     

นางมัณฑณา    อินธิแสง
หัวหน้างานแนะนแนว งานหลักสูตร

นายบัญชา     ชินโณ
 

                     tc105

 

 

 

 

 


นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา
งานห้องสมุด                                                                                   
          

 

                            

tc307

นางสาวพนัสดา   มาตราช      
งานประกันคุณภาพการศึกษา           

                                                                                     

Check Also

ฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Active Learning พร้อม AAR รายงาน สพม

ฟอร์มแผนการจัดก ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ