คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโพนพิทยาคม ให้การต้อนรับผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง

เมื่อเร็ว ๆนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม ให้การต้อนรับท่านผอ.สิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง เนื่องในโอกาสที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ท่าน ผอ.เสถียร  แสนอุบล และผู้อำนวยการหลาย ๆ โรงเรียนในเขต สพม.23 มาร่วมแสดงความยินดี  รองวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้นำคณะคณะครูและนักเรียนมาให้การต้อนรับ โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านนวพลช์  นามวงศ์ มากล่าวต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ และให้การต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง004
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง022

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง043

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง024

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง018

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง001

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง002 ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง003

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง005

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง011

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง007
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง008

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง006
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง009
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง010

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง012
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง013
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง014
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง015
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง016
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง017

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง019
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง020
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง021

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง023

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง025
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง026
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง027
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง028
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง029
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง030
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง031
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง032
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง033
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง034
+
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง035
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง036
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง037
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง038
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง039
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง040
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง041
ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง042

ต้อนรับผอสิทธิพงษ์_จันสว่าง044

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ