นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ววันนี้

ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผ่านเว็ปไซต์     http://mygpa.thaiddns.com              
ชื่อผู้ใช้คือ เลขประจำตัวนักเรียน  เช่น  02554    รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด  เช่น 26/03/2545   เป็นต้น 
สอบถามเพิ่มเติม ครูยุทธณา   อาจหาญ

mygpa

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ