คณะครูโพนพิทยาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว โดยมีนายอำเภอโพนนาแก้ว มาเป็นประธาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการร่วมในการวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน

วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว05

วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว01
วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว02

วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว03

วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว04  วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว06
วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว07
วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว08
วันปิยะมหาราชณโพนนาแก้ว09

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ