Breaking News
grammar     writing

พิธีไหว้ครู โพนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ผอ.ปีใหม่  ประจักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดให้มีพิธีการไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้กราบคารวะคุณครู  ในพิธีการในครั้งนี้ นักเรียนทุกระดับชั้น ได้นำพานไหว้ครู มากราบคารวะ พระคุณครู เพื่อความเป็นสิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ไหว้ครูโพนพิทยาคม 1

ไหว้ครูโพนพิทยาคม 2

ไหว้ครูโพนพิทยาคม 3

ไหว้ครูโพนพิทยาคม 4ไหว้ครูโพนพิทยาคม 6ไหว้ครูโพนพิทยาคม 7ไหว้ครูโพนพิทยาคม 8
ชมภาพทั้งหมดผ่าน facebook

Check Also

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนพิทยาคม

ประกาศผลสอบเข้า ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ