นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับการสอนเสริม สนับสนุนโดยบริษัทโอสถสภา

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2558  ผอ.ปีใหม่  ประจักษ์วงศ์ รองวัชระ  บุรีมาต สนับสนุนการจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้ ติวเข้มสู่มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานแนะแนว ครูพนัสดา  มาตราช ครูสุทธิชัย   นาคะอินทร์ และครูจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการสอนเสริมดังกล่าว ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ต้องขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-15
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-14
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-13
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-16
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-12
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-11
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-10
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-9
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-4
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-3
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-8
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-2
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-7
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-02
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-1
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-6
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-5
ติวเข้มโอสถสภา-โพนพิทยาคม-01

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ