คุณแม่ทิพย์กาญจณ์ บุญชู มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม จากกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผอ.ปีใหม่ ประจักษ์วงศ์ รอง วัชระ บุรีมาต และคณะครูโพนพิทยาคม ขอขอบคุณ คุณแม่ทิพย์กาญจณ์ บุญชู เป็นผู้มีอุปการะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม 10,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขับร้องเพลงพระคุณของแม่ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนละ 1000 บาท ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้

แม่ทิพย์มอบทุนให้นักเรียนโพนพิทยาคม3  แม่ทิพย์มอบทุนให้นักเรียนโพนพิทยาคม7 แม่ทิพย์มอบทุนให้นักเรียนโพนพิทยาคม8
แม่ทิพย์มอบทุนให้นักเรียนโพนพิทยาคม9

แม่ทิพย์มอบทุนให้นักเรียนโพนพิทยาคม1

แม่ทิพย์มอบทุนให้นักเรียนโพนพิทยาคม2

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ