กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ผอ.ปีใหม่  ประจักษ์วงศ์ ได้นำคณะครูถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ องค์สมเด็จวันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม1
วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม4 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม5 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม6 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม7 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม8 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม9 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม10 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม11 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม12  วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม14 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม15 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม17 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม18 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม19 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม20 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม21 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม22 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม23 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม24 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม25 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม26 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม27 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม28 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม29 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม30 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม31 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม32 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม33 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม34 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม35 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม37 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม38 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม39 วันแม่แห่งชาติโพนพิทยาคม40พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาศวันแม่แห่งชาติ จากนั้นได้นำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมพิธีดังกล่าว จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่น และพิธีการแสดงความรักลูกที่มีต่อแม่ ลูกกราบแม่ สายใยแห่งรัก

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ