ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ โพนพิทยาคม

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระ ณ หอประชุมโพนพิทยาคม เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ได้ร่วมกันสร้างบุญ สร้างกุศล โดยการให้ทาน

ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม1 ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม2

ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม3

ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม4
ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม5

ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม6
ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม7

ทำบุญตักบาตรโพนพิทยาคม9

 

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ