กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โพนพิทยาคม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนโพนพิทยาคมได้จัด  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของคณะครูและนักเรียนโพนพิทยาคม ทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่คลองอุดม บ้านปุ่ง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-1 แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-2 แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-3
แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-4
แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-5
แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-6

แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-8
แห่เทียนเข้าพรรษาโพนพิทยาคม 58-9

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ