แนะนำสถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุมหาชัย ผลงานวิชา IS นักเรียนกลุ่ม ไทเดินเลาะ ชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2561


สมาชิกในกลุ่ม ไทเดินเลาะ

1. นาย นครินทร์ มหาชัย เลขที่ 4
2. นาย ภูธเนศ คึมยะราช เลขที่ 5
3. นาย ศรราม แสงวงค์ เลขที่ 9
4. นางสาว พิยดา บุตรโคษา เลขที่ 25
5. นางสาว ปิยวรรณ เรือนธรรม เลขที่ 27

สถานที่เด่น สถานที่ที่เด่นสุด คือวัดพระธาตุมหาชัย ตั้งอยู่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พระธาตุมหาชัยถือเป็นพระธาตุประจำวัน เกิดของผู้ที่เกิด วันพุธ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิต และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอและทางที่จะไปวัดก็เป็นทางที่ไม่ลำบาก ระหว่างทางก็รับชมวิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตมากมาย ภายในวัดมีรูปปั้นต่างๆมากมายน่าสนใจและมีพิพิธภัณฑ์พระสุนทรธรรมากร ซึ่งเป็นที่น่ากราบสักการะขอพร เลยยกสถานที่นี้เป็นจุดเด่น

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ