ประกาศโรงเรียนโพนพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


                                                                                                                                                http://www.lua.org/images/downloadarrow.png

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครธุรการโพนพิทยาคม

 

 

Check Also

ประวัติโรงเรียนโพนพิทยาคม

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ