ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนโพนพิทยาคม
 
จำนวน ชาย 12   คน หญิง 14  คน รวมทั้งหมด 26  คน
 

 

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ
 

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนโพนพิทยาคม
 
จำนวน ชาย 12   คน หญิง 14  คน รวมทั้งหมด 26  คน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
 

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.

 

0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม

 

0
0
0
0
ม.1
36
45
81
2
ม.2
41
40
81
2
ม.3
28
45
73
2
รวมมัธยมต้น

 

105
130
235
6
ม.4
9
26
35
1
ม.5
18
28
46
1
ม.6
21
37
58
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

 

48
91
139
4
รวมทั้งหมด
153
221
374
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ