ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว

2 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทางอำเภอโพนนาแก้วชืนชมโรงเรียนของเรา ที่ให้ความสำคัญกับประเพณีท้องถิ่น จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ครับ
Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ