Breaking News
grammar     writing

ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว

2 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทางอำเภอโพนนาแก้วชืนชมโรงเรียนของเรา ที่ให้ความสำคัญกับประเพณีท้องถิ่น จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ครับ
Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนสวน

ประกาศรายชื่อผู ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ