Breaking News
grammar     writing

ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว

2 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทางอำเภอโพนนาแก้วชืนชมโรงเรียนของเรา ที่ให้ความสำคัญกับประเพณีท้องถิ่น จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ครับ
Check Also

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนพิทยาคม

ประกาศผลสอบเข้า ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ