grammar     writing

ฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Active Learning พร้อม AAR รายงาน สพม

ฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Active Learning พร้อม AAR รายงาน สพม 

ดาวน์โหลดแผนการสอนที่นี่    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบรายงาน  AAR  ที่นี่

Check Also

ผลการสอบและจัดห้องเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โพนพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561

ผลการสอบและจัดห ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ