กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโพนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผอ.ปีใหม่  ประจักษ์วงศ์ รอง ผอ.วัชระ  บุรีมาต นำคณะครู นำโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูบุญทอม  งิ้วก่าน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในโอกาสนี้ ทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านนวพลช์  นามวงศ์ ได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย  จากนั้น ผู้ปกครองได้เยี่ยมชั้นเรียนของนักเรียนด้วย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-5
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-4

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-8
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-9
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-10
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-11
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-12
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-13
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-14

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-17
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน58-16


ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ