แผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning

ขอขอบคุณครูวิทยากรอบรมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ สพม.23 สกลนคร ที่อนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้มาให้ครับ

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ที่ีนี่
 

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ