ข้าราชการครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์


tc203
นางมัณฑณา  อินธิแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

tc201

นายบัญชา  ชินโณ
ครูชำนาญการพิเศษ

tc202

นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

tc204

นายอนุชา   แก้วปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยา  มุลเมืองแสน
ครูชำนาญการ

Check Also

ฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Active Learning พร้อม AAR รายงาน สพม

ฟอร์มแผนการจัดก ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ