ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนโพนพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

      ...

Read More »
โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ