กลุ่มบริหารงานบุคคล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ ...

Read More »

ผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง นำคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผอ ...

Read More »

คณะครูโพนพิทยาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะ ...

Read More »
โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ