กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คณะครูโพนพิทยาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะ ...

Read More »
โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ