Breaking News
grammar     writing

ครูยุทธณา อาจหาญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุมหาชัย ผลงานวิชา IS นักเรียนกลุ่ม ไทเดินเลาะ ชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2561

สมาชิกในกลุ่ม ไทเดินเลาะ 1. นาย นครินทร์ มหาชัย เล ...

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบบุคคลเพื่อเป็น ...

Read More »

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพน ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนโพนพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

        &n ...

Read More »
โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ