Breaking News
grammar     writing

ครูยุทธณา อาจหาญ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพน ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนโพนพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

        &n ...

Read More »
โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ